Secció 'Portfolio' >> associacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




PROJECTES REALITZATS PER A ASSOCIACIONS



Ajuntament de Barcelona

Projecte : Formació en Noves Tecnologies



Associació de Coreans Residents a Catalunya

Projecte : Consultoria Informàtica



Federació Catalana d'Escacs

Projecte : Programa de Gestió



Delegació de Girona d'Escacs

Projecte : Manteniment del Lloc Web